Inštitut za Varstvo človekovih PRAVIC, v Indonezija

Temelji Na Predsedniški Odlok (Predsedniški Dekret) Št

Človekove PRAVICE (Človekove Pravice), je eden od pomembnih delov, ki morajo biti zaščiteni z zakonom in državoZa varuje človekove PRAVICE in zmanjšanje ovir za uveljavljanje človekovih PRAVIC, nato pa je in uveljavitev organizacije ali institucije,-inštitut za varstvo človekovih PRAVIC, ki jih država ali zasebni sektor.

Vzpostavitev človekovih PRAVIC bo bersail brez pomoči vseh strani, tako vlada, družine, skupnosti, funkcionarje in druge pooblaščene institucije.

Naslednje je razlaga nekaterih človekovih PRAVIC organizacije v Indoneziji, kot na primer: (Preberite tudi: Razumevanje Institucija) V letu dvajset, nacionalna Policija je bila imenovana kot institucije, ki zagotavljajo varstvo človekovih PRAVIC ljudi, Indonezija. To je v skladu z določbami, ki jih vsebuje PRAVO (Zakonodaja) Št. dve Leti dvajset"Državna Policija Republike Indonezije cilj, da se zavedaš varnosti v državi, ki vključuje vzdrževanje varnosti in javnega reda, urejeno in v pokončnem položaju zakona, izvajanju zaščite, zavetje in storitev v skupnosti, kot tudi vzdrževanje javnega miru, za spoštovanje človekovih pravic". Za za izvajanje ZAKONA, je policija mora ohraniti prevlado človekovih PRAVIC za izvajanje nalog, ki so opisane v istem ZAKONU, vključujejo: (Preberite tudi: Naloge in Naloge VOJAŠKE Policije) Pri opravljanju njihovih nalog včasih policija storiti nasilja, če je v kritičnem stanju in upravičena po pravu.

Vendar pa obstajajo hodnik-hodnik pravila je treba še upoštevati, da policija v nasilje.

petdeset Leta je vlada oblikovala nacionalno Komisijo za človekove PRAVICE, da se izboljša izvajanje človekovih PRAVIC v Indoneziji.

Nato Odlok revidirano nato izdal ZAKON Št. V ZAKONU namen nacionalne Komisije za človekove PRAVICE, navedene v Členu, in sicer: (Preberite tudi: Načela Pancasila Demokracije) Za izvajanje namen nacionalne Komisije za človekove PRAVICE bi morala opravljati funkcije presoje, raziskave, svetovanje, nadzor, kot tudi mediacija v zvezi s človekovimi pravicami. Pripravi te funkcije so iz predsedniške odredbe Št.

trideset-stara devet Let, Člen.

(Preberite tudi: Dolžnosti in naloge nacionalne Komisije za človekove PRAVICE) Komnas Perempuan cilj je zagotoviti zaščito žensk.

Nacionalna komisija je neodvisna in temelji na Pancasila

Nacionalne komisije se oblikuje na devetem novembra na podlagi predsedniške odredbe Št Leto in okrepljeno s PP (Predsedniški Uredbe) Št. šestdeset-pet Let dvajset. Na predsedniško odredbo Št Leta v Poglavju štiri pour o namenu vzpostavitve nacionalne Komisije za Ženske, ki so: Da bi uresničili cilj, nato nacionalne Komisije za Ženske se morajo izvajati različne aktivnosti, kot je navedeno v Členu pet Odloka enake, in sicer: institucije za zaščito človekovih PRAVIC Na začetku KPAI imenovan NAC (Varstvo Otrok Komisije). Potem, kot berjalnnya čas, ime je bilo spremenjeno v KPAI.

KPAI je poudarek na varstvu človekovih PRAVIC otrok.

Ustanovitev te institucije na podlagi ZAKONA Št. dva triindvajset Let, dvajset- o Zaščiti Otrok, ki želi povečati učinkovitost varstva otrok. Naloga KPAI, vsebovane v Členu v istem ZAKONU, vključujejo: (Preberite tudi: Pravo Varstva Otrok), Obstajajo nekateri vidiki otrokovih pravic, ki bi morali biti zaščiteni s strani vlade, države, družine, socialnih zavodih, ali obvladujoče podjetje, kot je navedeno v Členu dvainštiridesetih z. Členom ZAKONA Št triindvajset Let dvajset oris vsebuje približno: V letu dvajset- ustanovljena za človekove PRAVICE, Sodišča z ZAKONOM Št. dvajset-šest Let dvajset. To sodišče oblikovani posebej za pregon tovrstnih kršitev človekovih PRAVIC. Človekove PRAVICE sodišče s sedežem v mestu, ali okraju, kjer se pristojnosti pokriva območje države Sodišča zadevne Države.

Obseg pristojnosti Sodišča za človekove PRAVICE v uredbi je: Kršitev človekovih pravic, kot je navedeno v ta določba vključuje zločina genocida in zločinov proti človeštvu.

Resnico in Spravo komisija je bila ustanovljena V letu dvajset- z ZAKONOM Št. sedemindvajset Let dvajset. Obstoj te komisije pa se osredotoča na bruto kršitev človekovih pravic, poleg tega, da delajo v spravo. V teh ocenah namen je ustanovitev komisije, ki je vsebovana v Členu, in sicer: naloge Resnico in Spravo Komisija je navedeno v Členu šest, ki so prevedene v nadaljevanju: YLBHI je ena NVO (nevladne organizacije), ki je bil ustanovljen na dvajset-šest oktobra. Fundacija je bila ustanovljena na pobudo Dr. Adnan Buyung Nasution, S. H in ne pobeg iz podporo Guvernerja Jakarta, ki je služil v času, da Ali Sadikin. Ta temelj je podpirati delovanje LBH so razpršeni v različnih pokrajinah v Indoneziji. Pravna pomoč fundacije zagotovil pravno pomoč za revne ljudi, za boj za svoje pravice kot žrtve kršitev človekovih PRAVIC. Vizija spodbuja pravne pomoči fundacije za zagotavljanje pravne pomoči revnim, kot je navedeno v nadaljevanju: (Preberite tudi: Delovanje nevladnih organizacij) LBH je institucija, ustanovljena z zasebnimi strankami, ki so na splošno člani te institucije so ljudje, ki delajo v pravnem področju, in sicer odvetnik. Koncept program-program izvaja LBH je: Koristi organizacije LBH je zelo pomaga nižji razred družbe za boj za svoje pravice. Zagotovo, kot dobro državljanov, moramo aktivno sodelovati podpira socialne organizacije, kot je ta. Enako je v primeru LBH zasebnih, BKBH je tudi LBH, vendar senci, ki je po kolegiju. V zagotavljanju pravne pomoči, BKBH izvedbo različnih storitev, ki so razdeljeni v različne dejavnosti, vključno z: V začetku je Kontrast, ki imajo ime KIP-HAM je bila ustanovljena leta. Ampak na dvajsetega Marca v to organizacijo spremenila svoje ime v Nasprotju. Kontrast je ena izmed organizacij, ki se borijo za človekove pravice, ki se je osredotočila na pogrešanih oseb in žrtve nasilja. Zdelo se je, v vizijo, ki je potrdilo v organizaciji Kontrast, in sicer"Realizacijo demokracija, ki temelji na celovitosti in suverenosti ljudstva, skozi temelj in načel ljudi, brez strahu, zatiranja, nasilja in različnih oblik kršitev človekovih pravic, zaradi katerega koli razloga, vključno s tistimi, ki temelji na spol". Za podporo te vizije Kontrast ima več misij, med njimi so: Nekatere zgoraj navedene obrazložitve je pojasnil, jasno je, da različne institucije za zaščito človekovih PRAVIC v Indoneziji, oblikovano s strani vlade ali zasebnih strank. Upajmo, da s to razpravo smo se vse bolj zavedajo, kako pomembno je spoštovanje človekovih PRAVIC in postane slika odgovora, kot tudi kritičen kršitve človekovih PRAVIC, ki se dogajajo okoli nas.