Združenje je ciljanje prodaja milijon avtomobilov na leto dvajset